Lås

Våra lägenhetsdörrar är förberedda för ytterligare ett lås. De alternativ som rekommenderas är:

  • Assa hakregellås med samma nyckel som till befintligt lås
  • 9-tillhållarlås
  • 9-tillhållarlås med hakregel

Nycklar

Från och med måndagen den 8 maj 2006 upphör våra gröna nyckelkort att gälla. Detta innebär nya rutiner när man vill kopiera nycklar. Här nedan följer en beskrivning av de rutiner som gäller.

Lämna in en begäran om fler nycklar till lås- och nyckelansvarig, länk finns längst ner på sidan, som innehåller följande uppgifter:

  • namn
  • personnummer
  • lägenhetsnummer
  • nyckelnummer
  • antal nycklar som önskas

För att kunna skaffa fler nycklar måste man vara registrerad i BRF Elefantens medlemsregister.

När allt är klart får man besked om att man kan vända sig till Bysmeden Lås AB för att hämta ut sina nya nycklar mot uppvisande av legitimation och erläggande av betalning.


Kodbrickor

Vi har ett nytt passagesystem med kodbrickor.

Alla medlemmar har erhållit 3 st kodbrickor från start. Om man önskar fler kodbrickor kontaktar man lås- och nyckelansvarig enligt nedan. Nya brickor kostar 200 kr per styck vilka debiteras via hyresavierna i efterhand.

Vid en försäljning ska alla kodbrickor lämnas till köparen.

Eventuell förlust ska utan dröjsmål meddelas lås- och nykelansvarig som spärrar kodbrickan.
Alla kodbrickor är personliga och eventuella olaga intrång kommer att belastas den som kodbrickan är registrerad på.


Porttelefon

Porttelefonens och vår freecalls funktioner finns beskrivna i manualen här nedan.

Frågor besvaras av ansvarig för kodbrickor och passering system i föreningen.

Kane Neman

kane.neman@brf-elefanten.se


Lås- och nyckelansvarig


BRF Elefantens låssmed

Bysmeden Lås AB
www.bysmeden.se