Avfallskvarn

BRF Elefanten har ett avtal med Uson Miljöteknik avseende montering av avfallskvarnar i lägenheterna.

www.usonmiljoteknik.se