Var skickar man överlåtelsehandlingarna?
SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Var får man tag på föreningens senaste årsredovisning?
www.brf-elefanten.se

Var får man tag på föreningens stadgar?
www.brf-elefanten.se

Hur många bostadsrätter finns det i föreningen?
150 st bostadsrättslägenheter.

Hur många hyresrätter finns det i föreningen?
0 st hyresrätter.

Hur många lokaler finns det i föreningen?
8 st lokaler.

Är föreningen äkta?
Ja.

Eventuellt hembud?
Nej.

Fastighetens byggår?
2003.

Äger föreningen marken?
Ja.

Finns 3-fas el indragen?
Ja.

Är grunden ok?
Ja.

Finns det bygglov för balkonger?
Nej.

Finns det bygglov för inglasning av balkonger?
Nej.

Är fasaden putsad?
Ja.

Planerade renoveringar?
Nej.

Planerade avgiftsändringar?
Nej.

Barnvagn- och cykelrum?
Ja, det finns på Vattugatan 13 från gatan och plan 4 från gården, Vattugatan 15 plan 4 från gården samt Klara tvärgränd från gården.

Finns det tvättstuga?
Ja, det finns på Vattugatan 15 plan 4 från gården.

Tar föreningen ut överlåtelseavgift i samband med överlåtelse?
Ja, med 2,5% av aktuellt prisbasbelopp fn 1 163 kr vilken betalas av köparen.

Tar föreningen ut pantsättningsavgift i samband med överlåtelse?
Ja, med 1% av aktuellt prisbasbelopp fn 465 kr vilken betalas av köparen.

Accepterar föreningen juridiska personer som köpare?
Nej.

Vad är minsta ägarandel som accepteras?
1%.

Hur uppvärms fastigheten?
Med fjärrvärme.

Vad är det för fläktsystem?
Föreningen har central ventilation.

Får man byta till köksfläkt?
Det är spiskåpa som gäller för köks ventilationen. Annars skall köksfläkts lufta av i köket och ej i den centrala ventilationen.

Man måste kontakta styrelsen för att få ett godkännande av modell på köksfläkt innan utbytet sker.
Om det finns köksfläkt som inte är avsedd för central ventilation måste bostadsrättshavaren byta denna.

Vad gäller vid renovering?
Styrelsen måste alltid kontaktas innan renoveringsarbete påbörjas i bostadsrätten.

Är föreningen medlem i HSB?
Nej.

Råder det eldningsförbud i föreningen?
Ja.

Vad ingår i månadsavgiften?
Värme, vatten och kabel-TV med basutbud från Com Hem AB.

Finns det bredband?
Alla bostadsrätter har tillgång till bredbandsuppkoppling mot internet via Local Area Network med Bahnhof AB som leverantör. Föreningen har gruppanslutning med Bahnhof AB vilket innebär att alla måste betala 65 kr per månad vilket debiteras som extra post på medlemsavgift avierna.

Finns det garageplatser att hyra av föreningen?
Nej.

Finns det parkeringsplatser att hyra av föreningen?
Nej.

Hurdan tvättstuga finns det?
Föreningen har en bokningsbara tvättstuga med två tvättmaskiner, en torktumlare, en mangel och ett torkskåp.

Finns det någon föreningslokal eller andra faciliteter att hyra?
Nej.

Vad gäller vid ansökan om medlemskap?
Föreningen tar som regel beslut om medlemskap utan styrelsemöte om betalningsanmärkningar saknas hos köparen.
Skulle det förekomma betalningsanmärkningar hos köparen tas ärendet upp på nästa styrelsemöte.

När har föreningen styrelsemöte?
Föreningen har som regel styrelsemöte första onsdagen i varje månad.

Vad gäller för förvaltning?

 • Bredband - Bahnhof AB

 • Ekonomisk förvaltning - SBC/Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB

 • El - Fortum Markets AB

 • Fastighetsskötsel - Fastighetsägarna Stockholm AB

 • Försäkring - Trygg-Hansa Försäkrings AB

 • Hissavtal - Berco Lyft o Materialhantering AB, Kone AB och Kalea Lifts AB

 • Kabel-TV - Com Hem AB

 • Lås- och nyckelsystem - Bysmeden Lås AB

 • Lägenhetsförteckning - SBC/Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB

 • Markskötsel - Vakant

 • Nödbelysning - Bravida Stockholm AB

 • Passagesystem - Schneider Electric AB

 • Snöröjning - Fastighetsägarna Stockholm AB

 • Sophämtning - Trafikkontoret och Liselotte Lööf AB

 • Städning - Fastighetsägarna Stockholm AB och Miljöhuset i Stockholm AB

 • Teknisk förvaltning - Fastighetsägarna Stockholm AB och Siemens AB

 • Vatten - Stockholm Vatten AB

 • Värme - Stockholms Exergi