Området kring kvarteret Elefanten utvecklas av Stockholms Stad.

Vision för City

Stockholms Stad rustar upp bland annat Brunkebergstorg, Vasagatan och Sergels Torg med syfte att "City ska bli en levande stadsdel med folkliv dygnet runt".

Kvarteret Björnen

I centrala Stockholm pågår nu ett av SFV:s största byggprojekt. Det är kvarteret Björnen vid Drottninggatan som ska byggas om och byggas till. Ombyggnaden klar sommaren 2018.