Energideklaration

Energideklarationen ska ge dig som funderar på att köpa bostad eller lokal en möjlighet att snabbt och enkelt få en bild av hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. I energideklarationen kan du också se om det har gjorts en radonmätning och en ventilationskontroll. För flerbostadshus och lokaler är ventilationskontrollen obligatorisk.

 

Ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) gynnar inomhusmiljön.Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK.

 

Bostadsrätter

I föreningen finns det 150 st bostadsrätter som är fördelade enligt följande.

 • Herkulesgatan 26 - 20 st

 • Herkulesgatan 24 - 23 st

 • Herkulesgatan 22 - 15 st

 • Klara Tvärgränd 3 - 19 st

 • Klara Tvärgränd 5 - 27 st

 • Vattugatan 13 - 23 st

 • Vattugatan 15 - 23 st

Lägenhetsnummer

Via länken nedan får du reda på vilket lägenhetsnummer du har hos Lantmäteriets lägenhetsregister. Det är det ”Beslutande lägenhetsnummer” som du ska ange till Skatteverket. Till alla andra ska du ange det gamla lägenhetsnummret ”Annan identitet”.

 

 

Lokaler

I föreningen finns det 8 st lokaler som är fördelade enligt följande;

 • H26:L1 - Herkulesgatan 26 62 kvm

 • H26:L2 nedre - Herkulesgatan 26, 57 kvm

 • H26:L2 övre - Herkulesgatan 26, 64 kvm

 • H24:L1 - Herkulesgatan 24, 57 kvm

 • K03:L1 - Klara Tvärgränd 3, 197 kvm

 • K05:L1 - Klara Tvärgränd 5, 66 kvm

 • V13:L1 - Vattugatan 13, 76 kvm

 • V15:L1 - Vattugatan 15, 62 kvm