Lås

Våra lägenhetsdörrar är förberedda för ytterligare ett lås. De alternativ som rekommenderas är:

  • Assa hakregellås med samma nyckel som till befintligt lås

  • 9-tillhållarlås

  • 9-tillhållarlås med hakregel


Nycklar

Från och med måndagen den 8 maj 2006 upphör våra gröna nyckelkort att gälla. Detta innebär nya rutiner när man vill kopiera nycklar. Här nedan följer en beskrivning av de rutiner som gäller.

Lämna in en begäran om fler nycklar till lås- och nyckelansvarig, länk finns längst ner på sidan, som innehåller följande uppgifter:

  • namn

  • personnummer

  • lägenhetsnummer

  • nyckelnummer

  • antal nycklar som önskas

För att kunna skaffa fler nycklar måste man vara registrerad i BRF Elefantens medlemsregister.

När allt är klart får man besked om att man kan vända sig till Bysmeden Lås AB för att hämta ut sina nya nycklar mot uppvisande av legitimation och erläggande av betalning.


Kodbrickor

Vi har ett nytt passagesystem med kodbrickor.

Alla medlemmar har erhållit 3 st kodbrickor från start. Om man önskar fler kodbrickor kontaktar man kodbricka- och porttelefonansvarig enligt nedan. Nya brickor kostar 400 kr per styck vilka debiteras via avgiftavierna i efterhand.

Vid en försäljning ska samtliga kodbrickor lämnas till köparen.

Eventuell förlust ska utan dröjsmål meddelas kodbricka- och porttelefonansvarig som spärrar kodbrickan.
Alla kodbrickor är personliga och eventuella olaga intrång kommer att belastas den som kodbrickan är registrerad på.


Porttelefon

Porttelefonens och vår freecalls funktioner finns beskrivna i manualen här nedan. Vänligen kontakta kodbricka- och porttelefonansvarig enligt nedan för uppdatering av namn, anslutning av telefonnummer eller aktivering av freecall funktioner. Frågor besvaras av kodbricka- och porttelefonansvarig.

Handhavande porttelefon och freecall


Lås- och nyckelansvarig


Kodbricka- och
porttelefonansvarig


BRF Elefantens låssmed

Bysmeden Lås AB
www.bysmeden.se