När du skall sälja din bostadsrätt behöver du tillgång till olika uppgifter.

Samtliga medlemmar har vid inflyttningen fått en lägenhetspärm. Där finns många av de uppgifter som du behöver. När du köpte lägenheten fick du också uppgift om den ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen då den bildades. Där finns också din lägenhets andelstal. Denna skall lämnas till köparen.

Du får också årligen en årsredovisning som du bör överlämna till mäklaren. Denna och stadgar finns också på BRF Elefantens hemsida.

Varje år i januari får varje medlem en kontrolluppgift om lägenhetens förmögenhetsvärde.

Vår ekonomiske förvaltare, Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB, för medlems- och pantförteckning. Om du eller din mäklare behöver dessa uppgifter tar ni direkt kontakt med Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB.

BRF Elefanten har organisationsnummer 769606-9447.

När du sålt din bostadsrätt ska mäklaren skicka alla handlingar till:

Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB
Box 550
184 25 Åkersberga
www.obfab.se