Parabol

Utomhusantenn eller parabol får inte sättas upp utan styrelsens tillstånd.

.


Matning av fåglar

Matning av fåglar är förbjuden. Fönsterbleck, balkongräcken eller balkonglådor får heller inte användas som matbord åt fåglar. Bröd- och matrester får inte kastas ut från balkongerna. Matrester på marken drar till sig råttor och andra skadedjur.


Grillning

Vad gäller för regler hos Bostadsrättsföreningen Elefanten om man vill grilla?
Det är inte tillåtet att använda kol- eller gasolgrill på gemensamma eller egna terrasser, balkonger, uteplatser eller på vår innergård. Det är endast tillåtet att använda elektrisk grill.

Vad säger Storstockholms brandförsvar?
När det gäller grillning på balkong är det fastighetsägaren som bestämmer. Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en annan balkong är däremot livsfarligt. Förutom att man kan orsaka en brand kan man också drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort. Vi rekommenderar därför starkt att man inte grillar på balkongen. Om det är nödvändigt ska det vara med en elektrisk grill.


Brandskydd

Ställ inget brännbart i trapphuset
Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger.

Håll vind, källare och garage låsta
Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Blockera inte trapphuset
Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg inom det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

Stäng in branden
Brinner det i din lägenhet - ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus
Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
www.msb.se


Brandskydd i trapphus

Det finns flera enkla saker som kan göras för att skydda dig och dina grannar mot brand. Att hålla trapphuset rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten är några av dem. Därför får inte barnvagnar och annat brännbart inte förvaras i trapphus.

Ställ inget brännbart i trapphuset!
En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.

Det bästa är om trapphuset kan hållas fritt från all förvaring. Om praktiska förvaringsalternativ inte kan uppbringas, kan sådant som innehåller väldigt lite brännbart material få finnas i trapphuset, under förutsättning att det inte hindrar eller försvårar en utrymning. Exempel på sådant är rullatorer, elrullstolar, barnvagnschassier och postboxar. Det viktiga är att vägen ut inte hindras. Trapphuset är ju också räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.

Observera att fastighetsägare ibland har egna regler kring förvaringen, exempelvis för att underlätta städning.

Höga krav på utformning av trapphus
Eftersom trapphuset utgör en utrymningsväg ställs det mycket höga krav på vilka material som får användas när det byggs. För att skydda trapphuset från brand, exempelvis vid en brand i en lägenhet, ska det utformas som en egen brandcell. Det ska finnas branddörrar mot källare och vindar, där det ju kan förvaras mycket som är brännbart. Detta säkerhetstänkande vid byggnationen tappar sitt värde om trapphuset börjar användas som förvaringsplats.